01SMB1

News

  • na prvním semináři (v týdnu od 2. října) proběhne mimořádně druhá přednáška z předmětu 01MAB3
  • Zápočtový test se bude psát v prosinci 2017. Náplní budou čtyři  jednoduché úlohy na probíranou látku. Student může mít k dispozici všechny ručně psané poznámky. Test se považuje za úspěšný, získal-li student více než 6 bodů.

 

Kritéria k udělení zápočtu

  • přítomnost na semináři se pravidelně kontroluje
  • zápočet se uděluje na základě výsledku testu (bude psán koncem prosince) a na základě splnění kritéria o účasti (povoleny jsou dvě absence a absence není možno žádným způsobem omlouvat)
  • test bude obsahovat 4 úlohy (náplň: jednoduché úlohy na probíranou látku) - student může mít k dispozici všechny ručně psané poznámky
  • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
 

Literatura k předmětu

  • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
  • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
  • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014

 

.