01SMB2

Harmonogram přednášek hostů

  • Prozatím v přípravě

 

Kritéria k udělení zápočtu

  • přítomnost na semináři je kontrolována pravidelně každý týden
  • zápočet se uděluje na základě prezence (povoleny jsou maximálně tři absence) a na základě výsledku zápočtového testu, který se bude psát na přelomu první a druhé půlky semestru
  • náplní zápočtového testu budou otázky a úlohy ze základů teorie míry
  • test se považuje za úspěšný, získal-li student alespoň 25% z maximálního počtu bodů
  • absence není možno omlouvat
 

Literatura k předmětu

  • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
  • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
  • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
  • M. Krbálek, Matematická analýza Iv (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010

.