01MMDS

News

  • V letním semestru akademického školního roku 2018/2019 budou přednášky z předmětu 01MMDS probíhat ve dvou blocích: dvouhodinová přednáška běžící každý týden (v pondělí od 13:30 do 15:10) a dvouhodinová přednáška běžící nepravidelně (ve středu od 13:30 do 15:10). S ní se budou nepravidelně střídat cvičení, na nichž  budou řešeny praktické úlohy.
  • Střídná cvičení a přednášek bude průběžně anoncováno na pondělních přednáškách. 

Informace k předmětu

  • zápočet z předmětu se uděluje za úspěšné zvládnutí zápočtového testu (tj. jeho splnění alespoň na 50%) a za docházku, a to jedině pokud student absentoval nejvýše čtyřikrát (počítá se přitom účast jak na cvičeních tak na přednáškách)
  • na zkoušky se registrujte výhradně přes komponentu KOS
  • zkoušku z předmětu 01MMDS je nanejvýš vhodné skládat až po absolvování předmětu 01RMF

 

 

Literatura k předmětu

.