01MMDS

News

  • V letním semestru akademického školního roku 2016/2017 budou přednášky z předmětu 01MMDS organizovány jako tříhodinové (v úterý od 13:30 do 16:10). Ve druhé půli semestru budou ve čtvrtek od 15:30 probíhat pravidelná cvičení, na nichž  budou řešeny praktické úlohy.
  • Cvičení z předmětu budou probíhat až od druhé poloviny semestru. Přesné datum zahájení bude oznámeno na přednášce. 

Informace k předmětu

  • zápočet z předmětu se uděluje za úspěšné zvládnutí zápočtového testu (tj. jeho splnění alespoň na 50%) a za docházku, a to jedině pokud student absentoval nejvýše čtyřikrát (počítá se přitom účast jak na cvičeních tak na přednáškách)
  • na zkoušky se registrujte výhradně přes komponentu KOS
  • zkoušku z předmětu 01MMDS je nanejvýš vhodné skládat až po absolvování předmětu 01RMF nebo 01MMF

 

 

Literatura k předmětu

.