01SAM

News

 • Seminář není rozvrhován, protože nebude běžet s týdenní frekvencí, ale proběhne formou konference (ve vybraném termínu uprostřed semestru) - s detaily budou studenti seznámeni na předmětu 01UP2 (případně na vyžádání emailem)  
 • Seminář 01SMB1 se od akademického roku 2021/2022 transformuje na Seminář aplikované matematiky 01SAM
 • Seminář 01SAM poběží v letním semestru
 • Kritéria k zápočtu budou stavena později
 • Rovněž hosté semináře budou annoncování až během zkouškového období zimního semestru

 

Kritéria k udělení zápočtu

 • přítomnost na semináři je kontrolována pravidelně každý týden
 • kritéria k zápočtu budou stavena později
 • absence není možno omlouvat
 

Hosté minulých seminářů

 • Ing. L'ubomíra Balková, Ph.D.
 • Ing. Radim Dudek (YIELDIGO)
 • Ing. Miroslav Frost
 • ing. Martin Grill
 • Ing. Marek Hlaváček
 • doc. ing. Tomáš Hobza, Ph.D.
 • Ing. Milan Chlada, Ph.D.
 • Ing. David Klečka (YIELDIGO)
 • doc. ing. Václav Klika, Ph.D
 • Ing. Jitka Kostková
 • Mgr. Jan Kříž, Ph.D.
 • Martin Marek
 • Doc. RNDr. Jan Mareš, CSc.
 • Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.
 • Přemysl Rubeš, M. Eng.
 • Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
 • RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
 • Prof. RNDr. Petr Šeba, DrSc.
 • doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

 

.