01ANB3

Headline & News

 • Předmět 01ANB3 je následníkem předmětů 01MAB3 a 01VYMA, které se na FJFI vyučovaly po dlouhá léta odděleně. Od aktuálního akademického roku dochází k jejich sloučení. Studenti, kteří mají ve svých studijních povinnostech předmět 01MAB3, budou navštěvovat přednášky 01ANB3, ale zkoušeni budou podle původní náplně předmětu 01MAB3 (viz zkouškové otázky). Předmět 01ANB3 nahrazuje v aktuální Bílé knize výuku 01MAB3 od aktuálního druhého ročníku (v souladu s novou akreditací). Studenti třetího ročníku, kteří loni předmět neabsolvovali, a studenti druhého ročníku oborů, jejichž akreditace byla zpožděna, zapisují 01MAB3. 
 • Skripta k předmětu: M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • vylepšené stránky 116-118 z aktuálních skript ke stažení zde
 • Pozor: starší verze skript neobsahují veškerou probíranou látku. Některé novější pojmy (uspořádané vektorové spektrum bilineární/kvadratické formy nebo  kanonická matice) jsou definovány zde
 • YOUTUBE verze přednášek jsou k nahlédnutí zde
 • Statistika úspěšnosti v předmětu 01MAB3 zde
 • V záložkách nalevo naleznete ukázky tzv. zkouškových roztřelů, jimiž je zahajována ústní zkouška z předmětu. Rozstřel testuje znalost elementárních pojmů a vět (s důkazy) s důrazem na jejich správné pochopení. Student musí mít pro postup do další části zkoušky 7 úloh (z celkových devíti) rámcově správně. Mezi správně vyřešenými úlohami musejí být úlohy č. 1 a 2, které testují znalost důkazů vět. Ve druhé části student losuje jednu z otázek 1-26 (viz soupis otázek) a jejich řešení podrobně diskutuje se zkoušejícím
 • ke stažení: tabulka maclaurinovských řad elementárních analytických funkcí ke stažení zde
 • zkoušky z předmětu 01ANB3/01MAB3 budou ukončeny k 1/7/2022. Po tomto datu již žádné (ani individuální) termíny vypsány nebudou!

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01ANB3/01MAB3 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAN2 - absolvování zkoušky z  01MAN2 je kontrolováno v indexu studenta před zahájením zkoušky
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01MAB3 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011 + Dodatky a korekce
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • B. Budínský a J. Charvát: Matematika I, SNTL/Alfa, Praha 1987
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.