01ANB3

Headline & News

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01ANB3/01MAB3 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01MAN2 - absolvování zkoušky z  01MAN2 je kontrolováno v komponentě KOS
 • studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01ANB3/01MAB3 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná) - neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují
 • Info k opravnému zápočtovému testu: Test trvá 100 minut a je do něj zařazeno 5-6 úloh z látky celého semestru. Příklady mají – v porovnání s příklady ze standardních zápočtových písemek I, II a III – analogickou nebo mírně nižší obtížnost. Opravná písemná práce se považuje za úspěšnou, pokud z ní student získal alespoň polovinu možných bodů. V takovém případě student získává zápočet bez ohledu na bodový zisk ze zápočtové tabulky a je hodnocen písmenkem E.
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019 - koupit zde
 •  M. Krbálek, Funkce více proměnných (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021 - koupit zde
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011 + Dodatky a korekce
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • B. Budínský a J. Charvát: Matematika I, SNTL/Alfa, Praha 1987
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.