01ANB4

Headline & News 

 • Od akademického roku 2023/2024 bude garantem předmětu a přednášejícím prof. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 • Tato stránka již nebude v souvislosti s touto změnou průběžně aktualizována !
 • Nová skripta Funkce více proměnných (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021 právě v prodeji
 • skripta k předmětu lze zakoupit v e-shopu ČVUT
 • k předmětu existují (viz níže) dvoje skripta: 1) Funkce více proměnných a 2) Teorie míry a Lebesgueova integrálu
 • Pozor: starší verze skript neobsahují veškerou probíranou látku
 • vidoezáznamy přednášek ke shlédnutí na YOUTUBE
 • nově ke stažení: tabulka jacobiánů vybraných souřadných systémů (včetně součtových vzorců a formule pro vyčíslování integrálů z goniometrických funkcí)
 • na zkoušky se registrujte výhradně v komponentě KOS
 • náhradní minitesty (pro absentující studenty) se nevypisují

 

Důležitá upozornění

 • zkoušku z předmětu 01ANB4 lze skládat až po složení zkoušky z předmětu 01ANB3 - absolvování zkoušky z  01ANB3 je kontrolováno zkoušejícím před zahájením písemné části zkoušky v komponentě KOS
 • Bude-li student přistižen při pokusu o opisování (během minitestů, zápočtových či zkouškových písemek, nebo během ústní části zkoušky), odečítá se mu 200 bodů ze zápočtové tabulky. 
 • Studentům, kteří získali zápočet z předmětu 01ANB4 v předešlém akademickém roce, se tento uznává i do stávajícího semestru (účast na cvičení je pak pro takové studenty dobrovolná). To ale neplatí pro ty studenty, kteří v předešlém roce získali zápočet využitím výše citovaného pravidla, tj. zápočet se "dědí" pouze jeden rok.
 • pro účast na zápočtových či zkouškových písemkách je nutno mít s sebou ID-card (index, občanský průkaz nebo průkaz studenta)
 

Literatura k předmětu

 • M. Krbálek, Funkce více proměnných (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021 - koupit zde
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • V. Jarník: Úvod do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1946
 • V. Jarník: Pokračování úvodu do počtu diferenciálního, Academia, Praha 1953
 • V. Jarník: Integrální počet I, ČSAV, Praha 1956
 • V. Jarník: Integrální počet II, ČSAV, Praha 1955
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK Praha 1998
 • J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK Praha, 1999
 • E. Dontová: Matematika III, Ediční středisko ČVUT, Praha 1988
 • B.P.Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2004
 • J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky,  Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

.