01MMD

Headline & News

Zápočty a zkoušky

  • kritéria pro udělení zápočtu: student může za 3 minitesty (po 3 bodech), domácí úkoly (za 6 bodů) a aktivitu na cvičení získat max 13 bodů
  • zápočet se uděluje za 7 bodů či více
  • všechny body získané nad 7 budou bonusovými body do zkouškové písemky
  • Zkouška probíhá ve dvou fázích: 1) písemná zkouška (povinná) a 2) dobrovolný ústní pohovor konaný v jiný den.
  • Maximální bodový zisk za zkouškovou písemku je 50 bodů. Písemná část se považuje za úspěšně složenou, získal-li student alespoň 25 bodů. Celková známka za písemnou část zkoušky se určuje podle standardní klasifikační stupnice ČVUT, tj. např. hodnocení C se přiděluje za bodový zisk z polouzavřeného intervalu [35,40),  
  • V dobrovolné ústní části si může student případně vylepšit hodnocení z písemné části.
  • na zkoušky se registrujte výhradně přes komponentu KOS

 

 

Literatura k předmětu

.