HEADLINE

Highlights & News

 • Změna: od akademického roku 2023/24 bude předmět 01ANB4 vyučovat prof. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
 • předmět 01CAS je od akademického roku 2023/24 z důvodu návazností  přesunut do letního semestru
 • od 1. února 2022 je Milan Krbálek také proděkanem pro studijní záležitosti FJFI
 • cenu děkana FJFI ČVUT 2019 za nejlepší diplomovou práci získala ing. Zuzana Szabová za práci "Konvoluční poruchová funkce v dysonovských plynech." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
 • Námět pro budoucí bakalářské práce: k nahlédnutí zde
 • Doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D. je garantem oboru AMSM (Aplikované matematicko-stochastické modelování) a členem skupiny GAMS (Group of Applied Mathematics and Statistics)
 • ing. Zuzana Szabová (školitel  doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.) obsadila 2. místo v kategorii Aplikovaná matematika soutěže SVOČ 2018
 • cenu děkana FJFI ČVUT – Nuvia 2015 – o nejlepší diplomovou práci získal pro rok 2015 ing. Jiří Šleis za práci "Theory of balanced distributions and associated socio-physical applications." Školitelem práce byl doc. Mgr. Milan KRBÁLEK, Ph.D.
 • link na katederní info: Milan Krbálek na stránkách KM FJFI
 • k předmětům uvedeným výše lze zakoupit v prodejně technické literatury původní skripta (přehled skript je dostupný zde po zadání jména autora)

Vědecká činnost

Publikační činnost (skripta)

 • M. Krbálek, J. Vacková, Matematické modelování dopravy, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2022
 • M. Krbálek, Funkce více proměnných (druhé přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2021
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (čtvrté přepracované vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2019
 • M. Krbálek, Funkce více proměnných, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2017
 • M. Krbálek, Teorie míry a Lebesgueova integrálu, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2012
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (třetí rozšířené vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009
 • M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Úlohy matematické fyziky (cvičení), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008
 • M. Krbálek, Matematická analýza IV, Ediční středisko ČVUT, Praha 2006
 • M. Krbálek, Matematická analýza III, Ediční středisko ČVUT, Praha 2005

.